Δίπτυχα - Τρίπτυχα

Σε χαρτί velvet και gloss ιδανικό για διαφημιστικά φυλλάδια εμπορικών εταιριών, για εμπορικές εκθέσεις, διανομή door to door, ενημερωτικά φυλλάδια σεμιναρίων, συνεδρίων κτλ.

Η χρήση τους αποτελεί μια από τις πλέον ενδεδειγμένες μορφές οπτικής επικοινωνίας και προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών στο ευρύ κοινό

Δίπτυχα - Τρίπτυχα Δίπτυχα - Τρίπτυχα Δίπτυχα - Τρίπτυχα
Δίπτυχα - Τρίπτυχα Δίπτυχα - Τρίπτυχα Δίπτυχα - Τρίπτυχα